Smartphone

Gepubliceerd nov. 12, 21
6 min read

Smartphone

Business SoftwareApps Ipad

Functioneel gezien is het evenwel honderd procent goed. Met iets meer moeite en tegen wellicht iets ho-  IT in the boardroom 91 gere kosten, kun je een dergelijk pakket heel goed neerzetten. Zolang de meerwaarde voor de business, bijvoorbeeld in termen van efficiëntie, er maar tegenop weegt.” Pisters beaamt dat hij nog vooral spreekt vanuit de oude GIBO-praktijk.

Beheer Mobiele AbonnementenSelf Service Portal

GIBO Groep is zoals gezegd op coöperatieve leest geschoeid (ipad configureren). Flynth was daarentegen een maatschap. Inmiddels is alles ingepast in de structuur van oud-GIBO Groep. Voor wat betreft de IT-governance waren er geen al te grote verschillen. Veranderingen De moeilijkheid waar Pisters momenteel voor staat, is dat de dienstverlening aan grote veranderingen onderhevig is.

App Management

Je moet er aan de ene kant in mee, en tegelijkertijd een keuze maken ten aanzien van de integratie. Dat is lastig en kost tijd, omdat beide organisaties, die zich op sommige punten verschillend hebben ontwikkeld, erin mee moeten.” Bovendien moet hij qua technologie een stap voorwaarts maken. De nieuwe webomgeving behelst zowel internet, intranet en een extranet als portal voor de klanten.

Enterprise Mobility - Marktvoorspellingen En Uitdagingen Voor 2021App Management

“Dat is binnen GIBO Groep en Flynth nog allemaal geënt op eigen backoffices. Je bent dus bezig om zowel mensen als systemen te integreren, terwijl je eigenlijk de meeste tijd en energie wilt stoppen in vernieuwing. Dat knelt nogal eens.” Het is voor een deel tevens een architectuurvraagstuk, waarbij Pisters en de zijnen in grote lijnen de roadmap van Microsoft volgen.

App Wrapping

Dan begin je met de vraag hoe je het gaat regelen met de licenties: kopen, huren of Office 365? Daarnaast heb je Google, en daarmee is Outlook misschien niet eens meer nodig. Maar het brengt wel integratievraagstukken met zich mee. Wij werken momenteel veel met standaardprogrammatuur en heel veel koppelt gewoon aan Microsoft.

Dat moet straks allemaal naar één contract. De directeur is erg te spreken over de relatie met Vodafone: “De datalijnen tussen onze vestigingen en de twee datacenters in Nieuwegein en IJsselstein worden sinds december 2011 door hen geleverd. Ruim voor het aflopen van het oude contract zijn we begonnen met het opvragen van offertes.

Ipad App

GIBO Groep is een nuchtere organisatie, die op basis van concreet geuite wensen snel tot zaken wil komen. We hebben niets aan voorstellen die alle kanten op vliegen.” Pisters was met de afname van de USB-modems voor snel mobiel internet al klant van het telecombedrijf. Met de uitrol van de datalijnen schoof Vodafone evenwel een stuk dichter naar de kernprocessen.

“We beschikken wel over tooling om het netwerk zelf te monitoren, waardoor we inzicht houden en indien nodig zaken kunnen oplossen. Bij een groter probleem bellen we met Vodafone, waarna het standaard incidentproces in werking treedt.” Voice over IP Het nieuwe datanetwerk maakte tevens de uitrol van voice over IP (Vo, IP) mogelijk.

Ipad Scholen

“Alleen al als het gaat om de datalijnen liggen de kosten pakweg 10. 000 euro per maand lager. De Vo, IP-uitrol houdt in dat de vaste telefonie de deur uit kan worden gedaan, wat eveneens zo’n 10. 000 euro scheelt. De combinatie van diensten levert hiermee een totale besparing op van ongeveer 40 procent.” De directeur heeft daarnaast nog offertes liggen voor mobiele telefonie en dito internet.

“Binnen de nieuwe combinatie hebben we pakweg 800 mobiele aansluitingen. Bij een dergelijke complexiteit aan abonnementen en facturen wil je op telefoonnummerniveau kunnen zien wat het gebruik is, en desgewenst kunnen blokkeren of sturen. Expertise op dit gebied bij de leverancier zal een belangrijk beslispunt zijn.” Frank Pisters is tevens van plan om op termijn de vaste en mobiele telefonie te integreren.

Dienstbeschrijving Secure Device Manager

“Vodafone, maar ook KPN, worden hier als leverancier beslist in meegenomen”, stelt hij tot slot. “Waarbij niet alleen prijs en kwaliteit van hun dienstverlening bepalend is, maar zeker ook transparantie, duidelijkheid en de snelheid van schakelen bij problemen of inzet van nieuwe diensten.” De belangrijkste uitdagingen zijn vooralsnog het goed runnen van alle projecten en tegelijkertijd de business gaande houden.

Dat kost massa’s overleg en dus ook tijd.” Partners spectief van beheer veel voordelen met zich meebrengt. Nadelen zijn evenwel de performance en onvoldoende duidelijkheid over de locatie van de data. “Het lastige is dat je organisaties van onze grootte niet kunt testen op dit soort dingen. Bovendien weet je niet wat er gebeurt wanneer zo’n Saa, S-leverancier failliet gaat.” Buitenwereld Zowel de IT als de businesses in de regio’s hebben evenwel een open oog voor de trends in de buitenwereld.

Privacy Smartphone

Door de klant toegang te geven tot onze eigen omgeving, hadden we één administratie voor iedereen. Hoewel wij er wel mee bezig waren, kwam de vraag vooral vanuit de business. Bij de ontwikkelingen rondom scanboeken speelt precies hetzelfde: we volgen de ontwikkelingen en moeten samen het moment bepalen waarop we overgaan.

Om te voorkomen dat ze elkaar bij storingen of andere problemen in de haren zitten, heeft men SLA-afspraken gemaakt die over de totale keten lopen. “Denk daarbij aan onze eigen IT-afdeling, de beheerder van de infrastructuur en de leverancier van de applicaties. Bij een gebrekkige performance van het boekhoudprogramma zijn de diverse leveranciers samen gaan kijken wat er precies gebeurde binnen het samenspel van Citrix-omgeving, de opslag, en de applicatie in de backoffice.

Google Beheer

Probleem opgelost.” Volgens de Flynth-directeur is het zowel bij de dagelijkse operatie, veranderingen als bij andere uitdagingen zaak dat je als IT-verantwoordelijke goed luistert. Zowel naar de business als naar de eindgebruikers. “Het is verschrikkelijk belangrijk dat je weet wat er om je heen gebeurt.” Verder probeert hij alles zo eenvoudig mogelijk te houden - iot (bring your own device).

Maar zodra je je erin gaat verdiepen, dan blijkt dat het niets meer is dan het goed op elkaar afstemmen van applicaties, zodat alles met elkaar communiceert. Dat is binnen onze organisatie vanzelfsprekend.” Frank Pisters heeft ten aanzien van de leveranciers echter wel een belangrijk punt van irritatie: “We hebben de afgelopen maanden echt keihard gewerkt aan de integratie; de schouders eronder en gaan.

Tablet Beheer

Je wordt namelijk niet goed van al die methoden. Leveranciers nemen in begrotingen met betrekking tot projecten altijd heel veel uren voor hun projectleiders op. Dat accepteren we dus niet - zakelijke smartphone. Projectleiders moeten kennis van zaken hebben en niet continu aan anderen moeten vragen wat er zoal gebeurt, puur om dit vervolgens te kunnen noteren.

outsourcingdays.com Column Door Eric Vroon Fotografie Roelof Pot Voor de liefhebbers van onbesneden Nederlands In het kader van het thema van deze editie van CIO Magazine wil ik het eens met u hebben over taal. Op het moment dat ik dit schrijf, is er sprake van protesten tegen bezuinigingen in het onderwijs.

Apps Ipad

Ik weet niet wat de regering op deze vreemde manier moest onthouden, ik was te geschokt om dit tot me te nemen. Zo’n luilebol moet kinderen taalonderwijs geven. MDM outsourcing. De haren schieten je te berge bij het idee. Zo wordt zuiver taalgebruik op den duur met een lantaarntje wel heel ver te zoeken als de spreekwoordelijke spijkers in een glas water - smartphone.

Navigation

Home

Latest Posts

Tablet Beheer

Published Feb 10, 22
6 min read

Mdm Beheer

Published Jan 19, 22
6 min read